MKDU4224 – Pendidikan Agama Hindu (Edisi 2)

MKDK4001 – Pengantar Pendidikan (Edisi 2)

MKDK4002 – Perkembangan Peserta Didik

MKDU4107 – Bahasa Inggris I (Edisi 3)

MKDU4221 – Pendidikan Agama Islam