PANG4227 – Pengemasan Pangan

Rizal Syarief, Armen Syukri
Edisi 2 / 2 SKS / Modul 1-6
328 hal.: ill.; 21 cm.
ISBN 978602390549
Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016

DDC 23: 641.3

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang aspek-aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam mengemas produk-produk pangan; Aspek-aspek ini berkaitan dengan kesesuaian antara jenis dan karakteristik pengemasnya dan sifat perlindungan mutu bagi produk yang dikemas, sehingga kemasan berfungsi mencegah dan mengurangi kerusakan produk, memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian produk-produk pangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan aspek-aspek apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan kemasan yang sesuai dengan produk yang dikemas.

Untuk menggunakan layanan RBV secara fulltext, Anda gunakan login yang teraktivasi pada elearning.ut.ac.id dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka

Daftar Isi
Tinjauan Mata Kuliah
Modul 1
Katalog Dalam Terbitan